Odbor utvrdio  Predlog odluke za  izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Odbor utvrdio više predloga odluka

Odbor dao saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika   organizaciji i sistematizaciji  Službe Skupštine Crne Gore

Na danas održanoj sjednici, Odbor je utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade. Odbor je odlučio da predloži Skupštini da imenuje dr Ranka Milovića za člana Žirija.

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu i donio Plan rada Odbora za 2018. godinu

Strana 8 od 14