Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu i donio Plan rada Odbora za 2018. godinu

Odbor utvrdio dva predloga odluka

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta AEM-a i Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenim predlagačima

Odbor utvrdio dvije liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata

Odbor donio Odluku o korišćenju mobilnog telefona u službene svrhe

Poziv nevladinim organizacijama

ponedjeljak, 29 januar 2018 15:27

Održana 31. sjednica Administrativnog odbora

Opozicija nije dostavila predloge kandidata za članove Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije

Strana 7 od 12