četvrtak, 06 septembar 2018 13:26

Održana 45. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo  postupak imenovanja predsjednika Državne izborne komisije

Odbor utvrdio  Predlog odluke za  izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Odbor utvrdio više predloga odluka

Odbor dao saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika   organizaciji i sistematizaciji  Službe Skupštine Crne Gore

Na danas održanoj sjednici, Odbor je utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade. Odbor je odlučio da predloži Skupštini da imenuje dr Ranka Milovića za člana Žirija.

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Strana 6 od 12