četvrtak, 03 oktobar 2019 14:20

Održana 74. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG i Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta AEM-a po ovlašćenim predlagačima

četvrtak, 26 septembar 2019 14:10

Održana 73. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio dvije liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata 

ponedjeljak, 23 septembar 2019 15:04

Održan nastavak 72. sjednice Administrativnog odbora

Razmotreno nekoliko tačaka Dnevnog reda

srijeda, 18 septembar 2019 16:01

Održana 72. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

četvrtak, 01 avgust 2019 15:03

Nastavak 71. sjednice Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

Odbor dao  saglasnost na Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine, koji je podnio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević. 

Strana 3 od 14