ponedjeljak, 27 februar 2017 15:33

Održana Šesta sjednica Administrativnog odbora

Na danas održanoj Šestoj sjednici, Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, odlučio je da raspiše Drugi ponovni Javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta. Kandidat Vladimir Bošković nije dobio potrebnu većinu glasova prisutnih članova Odbora.

Odbor je jednoglasno usvojio Godišnji izvještaj o radu Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore za 2016. godinu. U Izvještaju o radu za prethodnu godinu, dat je sveobuhvatan prikaz aktivnosti i rezultata rada Odbora, u okviru kojih se posebno izdvaja kadrovska, zakonodavna i nadzorna aktivnost Odbora.

Takođe, Administrativni odbor Skupštine Crne Gore je jednoglasno utvrdio Plan rada Odbora za 2017. godinu, sačinjen shodno Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2016. godinu i Programu rada Vlade za 2017. godinu.

 

pdfDrugi ponovni Javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta