srijeda, 15 februar 2017 17:18

Saopštenje predsjednika Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Luiđa Škrelje

Na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini, koja je održana 15. februara 2017. godine, razmatran je Izvještaj sa predlogom Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, broj 00-75/17-1/2, EPA 92 XXVl, koji je dana 14. februara 2017. godine objavljen na sajtu Skupštine Crne Gore i dostavljen 81. poslaniku.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na sjednici održanoj 13. februara 2017. godine, saglasno članu 58 Poslovnika Skupštine Crne Gore, a u vezi člana 86 Ustava Crne Gore i člana 247 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, razmotrio je Zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva, za odobrenje za krivično gonjenje i određivanje pritvora protiv Andrije Mandića i Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore, Kti-S.br.15/16 od 10. februara 2017. godine.

Odbor je u okviru nadležnosti, poštujući proceduru u potpunosti, predložio Skupštini donošenje odluke.

Dana 15. februara, Skupština Crne Gore je donijela Odluku o davanju odobrenja za ukidanje imuniteta i određivanje pritvora, na osnovu Predloga Administrativnog odbora, broj 00-75/17-1/2, EPA 92 XXVl, sa kojim je i cjelokupna crnogorska javnost upoznata od strane predsjednika Odbora, u svojstvu izvjestioca.

Cjelokupan postupak odlučivanja Skupštine Crne Gore po zahtjevu Specijalnog državnog tužilaštva je sproveden na zakonit način, u potpunosti u skladu sa pozitivnim propisima, a svaka druga interpretacija predstavlja najgrublji vid političke manipulacije.