Print this page
utorak, 23 jul 2019 16:43

Održana 69. sjednica Administrativnog odbora

Odbor dao  saglasnost na Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine, koji je podnio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević. 

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na danas održanoj 69. sjednici, dao je saglasnost na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine, broj 00-32-5 /19-197 od 30. januara 2019. godine, sa dopunama u okviru radnih mjesta pod rednim brojem 135, 136, 137 i 159., Akt broj 00-63-14/19-229/1 od 19. jula 2019. godine i izmjenama akta koje je Generalni sekretar u toku rasprave prihvatio.

U radu sjednice, u svojstvu predlagača akta, saglasno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine, učestvovao je generalni sekretar Aleksandar Jovićević sa saradnikom Arisom Šabotićem - saradnik za radne odnose.

Saglasno članu 55 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore sjednici Administrativnog odbora prisustvovao je poslanik mr Aleksandar Damjanović.

Sjednici su prisustvovali i Igor Šljivančanin, predsjednik Sindikalne organizacije Skupštine Crne Gore i Marko Perućica, član Izvršnog odbora Sindikalne organizacije Skupštine Crne Gore.
 

Odbor je jednoglasno podržao i zahtjeve Sindikalne organizacije Skupštine Crne Gore i preporučio Generalnom sekretaru Skupštine Crne Gore, da  prilikom utvrđivanja rasporeda službenika i namještenika Službe Skupštine Crne Gore, saglasno Pravilniku, vodi računa o radnom stažu zaposlenih stečenom u Službi Skupštine, stručnim i drugim profesionalnim kvalitetima trenutno zaposlenih, uključujući i napredovanje u Službi.

 

Galerija fotografija