petak, 14 jun 2019 15:34

Javni poziv za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje: