petak, 20 januar 2017 15:03

Održana Četvrta sjednica Administrativnog odbora

Odbor raspisao ponovni Javni konkurs za imenovanje člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Na danas održanoj Četvrtoj sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je, shodno članu 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dao saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, broj 01-54-1352-1/16 od 14. marta 2016. godine.

Članovi Administrativnog odbora konstatovali su da nije dostavljena nijedna prijava po Javnom konkursu za imenovanje člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, od 29. decembra 2016. godine, i odlučili da raspišu Ponovni javni konkurs.

Odbor je, shodno Predlozima, imenovao Uroša Andrijaševića za savjetnika Branimira Gvozdenovića, potpredsjednika Skupštine Crne Gore, a Nikollë Berishaja i Ardijana Mavriga za savjetnike Gencia Nimanbegua, potpredsjednika Skupštine Crne Gore.

Odbor je, saglasno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, donio rješenja o zaradi na ime: Predsjednika Crne Gore; predsjednika, potpredsjednika i poslanika u Skupštini Crne Gore 26. saziva, koji profesionalno obavljaju funkciju; predśednika i članova 41. Vlade Crne Gore; predśednika i sekretara Državne izborne komisije; predśednika i članova Senata Državne revizorske institucije; Zaštitnika i zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore; sudija Ustavnog suda; Vrhovnog državnog tužioca; savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore; i pomoćnice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore. Koeficijent zarade za funkcionere iz kategorije A, B i C Zakona umanjen je za 8% zarade do 31. decembra 2018. godine. Zarada se neće uvećavati za godine radnog staža ostvarene u periodu od 31. marta 2017. godine do 31. decembra 2018. godine.

Takođe, Odbor je donio više rješenja o statusnim pitanjima jednog broja funkcionera, po zahtjevima istih.

pdfJAVNI KONKURS