četvrtak, 29 decembar 2016 15:37

Administrativni odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju devet članova/ica Državne izborne komisije

Na danas održanoj Trećoj śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je, shodno predlozima političkih partija i koalicija iz parlamentarne pozicije i opozicije, utvrdio Predlog odluke o imenovanju devet članova/ica Državne izborne komisije

Na  sjednici Odbor je odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da imenuje: Natašu Pešić, za članicu, Naila Redžu, za zamjenika, Ljiljanu Radonjić, za članicu, Nikolu Dedeića, za zamjenika, Mersudina Dautovića, za člana, Ljubomira Sošića, za zamjenika, Aleksandra Jovićevića, za člana, Zorana Radonjića, za zamjenika, Harisa Mekića, za člana, Valona Dasharami, za zamjenika; Velja Čađenovića, za člana koji vrši funkciju sekretara Komisije, Dražena Medojevića, za člana, Darka Čelebića, za zamjenika, Veljka Vujovića, za člana, Duška Stjepovića, za zamjenika i Milisava Ćorića, za člana.

Odbor je, putem javnog konkursa, pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta.

Odbor je, na predlog Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima složenosti poslova za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore.

 

pdfJavni  konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta