četvrtak, 07 februar 2019 15:50

Održana 60. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju predsjednika Državne izborne komisije

Na danas održanoj 60. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio Predlog odluke o imenovanju predsjednika Državne izborne komisije i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za predsjednika Državne izborne komisije imenuje Đorđija Vukčevića, diplomiranog pravnika.

 U okviru  tačke dnevnog reda “Tekuća pitanja”, članovi Odbora su, zbog interesovanja jednog broja nevladinih organizacija, zauzeli dva stava za postupanje po Javnom pozivu za imenovanje Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, broj 00-63-14/19-9 od 25. januara 2019. godine, i to:

- da se prihvate izvještaji o radu i finansijski izvještaji nevladinih organizacija za prethodne tri godine, ukoliko se dostave za 2018, 2017. i 2016. godinu, ili za 2017, 2016. i 2015. godinu, s obzirom da je rok za dostavljanje finansijskih izvještaja nevladinih organizacija Poreskoj upravi Crne Gore 31. mart tekuće za prethodnu godinu; i

- da se u slučaju kada kandidata predloži više ovlašćenih predlagača, urednom dokumentacijom smatra i dokumentacija kandidata dostavljena u jednom primjerku.