petak, 25 januar 2019 14:25

Održana 59. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo  postupak imenovanja članova Savjeta RTCG 

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na danas održanoj 59. sjednici, saglasno članu 33 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, pokrenuo je postupak imenovanja članova Savjeta RTCG, upućivanjem Javnog poziva ovlašćenim predlagačima za kandidate za člana Savjeta RTCG, i to:

  1. univerzitetima u Crnoj Gori, za jednog člana;
  2. Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti i Matici crnogorskoj, za jednog člana;
  3. nacionalnim ustanovama kulture i nevladinim organizacijama iz oblasti kulture, za jednog člana;
  1. Privrednoj komori Crne Gore i udruženju poslodavaca koje je zastupljeno u Socijalnom savjetu, za jednog člana;
  1. nevladinim organizacijama iz oblasti medija, osim udruženja emitera, za jednog člana;
  1. nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili  prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu, za dva člana;
  1. sindikatu koji je zastupljen u Socijalnom savjetu, za jednog člana: i
  2. Crnogorskom olimpijskom komitetu i Crnogorskom paraolimpijskom komitetu, za jednog člana.

Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva i Obrazac za predlog za imenovanje članova Savjeta Radio Televizije Crne Gore.

Odbor je odlučio da Obrazac javnog poziva ovlašćenim predlagačima za kandidate za člana Savjeta RTCG, objavi na vebsajtu Skupštine Crne Gore, dok će Javni poziv biti objavljen u  “Službenom listu Crne Gore“, vebsajtu Skupštine Crne Gore i u dnevnom listu „Dan“.

pdfJavni poziv ovlašćenim predlagačima za kandidate za člana Savjeta RTCG

docxObrazac javnog poziva ovlašćenim predlagačima za kandidate za člana Savjeta RTCG