utorak, 27 decembar 2016 10:56

Održana Druga śednica Administrativnog odbora

Na danas održanoj śednici  Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore  26. saziva  Odbor je pokrenuo postupak imenovanja devet članova Državne izborne komisije. U vezi sa tim, upućen je poziv parlamentarnoj većini i opoziciji da predloge kandidata shodno zakonskim pravima dostave odmah, a najkasnije do četvrtka, 29. decembra 2016. godine, i to do početka Treće śednice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore.

Takođe, Odbor je razmotrio Zahtjev za donošenje rješenja o ostvarivanju prava sekretara Državne izborne komisije 00-63-14/16-210 od 1. decembra 2016. godine. U vezi sa tim, Odbor je shodno čl. 34 i 35 Zakona o zaradama u javnom sektoru odbacio zahtjev zbog nenadležnosti.

Odbor je razmotrio i Zahtjev za preispitivanje rješenja o odbijanju zahtjeva za naknadu po prestanku funkcije ranijeg poslanika Radovana Asanovića, broj 00-63-14/16-224/2 od 5. decembra 2016. godine. U vezi sa tim, Odbor je potvrdio prvostepeno rješenje i odbio zahtjev kao neosnovan. Odbor je konstatovao da je na Prvoj śednici održanoj 5. decembra 2016. godine, na nesumnjiv način utvrdio da raniji poslanik dr Radovan Asanović ne ispunjava zakonski uslov za sticanje traženog prava, jer nije profesionalno obavljao funkciju, već je koristio pravo na razliku u zaradi.

pdfPONOVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE DEVET ČLANOVA/ICA DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE