ponedjeljak, 17 decembar 2018 14:52

Održana 56. sjednica Administrativnog odbora

Odbor donio više podzakonskih akata

     Na danas održanoj 56. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je donio sljedeće podzakonske akte:

  • Pravilnik o oglašavanju za popunu slobodnih radnih mjesta i načinu uvida u dokumentaciju oglasa odnosno konkursa u Službi Skupštine Crne Gore;
  • Pravilnik o načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina i kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata prilikom provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Crne Gore;
  • Pravilnik o sadržaju, načinu pripreme i donošenja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja Službe Skupštine Crne Gore;
  • Odluku o prestanku važenja Odluke o vrsti i postupku dodjele priznanja državnom službeniku, odnosno namješteniku Službe Skupštine Crne Gore; i
  • Odluku o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore.

     Takođe, Administrativni odbor je razmotrio zahtjeve za poništenje odluka o novčanim kaznama, koje su 12. decembra 2018. godine podnijeli poslanici Milan Knežević, Jovan Vučurović, Branko Radulović, Marina Jočić i Janko Vučinić. Odbor je konstatovao da je odluke o novčanim kaznama donio u skladu sa ovlašćenjima iz člana 110c stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, kojim je određeno da odluku o novčanoj kazni za poslanika donosi Administrativni odbor. Odbor je odluke o novčanim kaznama donio kada su se stvorile procesne pretpostavke za donošenje istih, odnosno, nakon dostavljanja Dopisa Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore o evidenciji izrečenih mjera opomena o povredi reda na Devetoj sjednici Prvog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini i fonografskih zapisa iz Zapisnika sa navedene sjednice, Akt broj 00-63-14/18-94/1 od 5. novembra 2018. godine. Takođe, konstatovano je da je odlukama o novčanim kaznama određeno da se iznos novčane kazne oduzima od primanja poslanika za tekući mjesec, saglasno članu 110c Poslovnika Skupštine Crne Gore. Stoga je Odbor odlučio da zahtjeve imenovanih poslanika odbije kao neosnovane i potvrdi prethodno donijete odluke o novčanim kaznama.