ponedjeljak, 10 decembar 2018 13:35

Održana 55. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio dva predloga odluka

Na danas održanoj 55. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio:

- Predlog odluke o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za predsjednika Savjeta Agencije imenuje Uroša Andrijaševića; i

- Predlog odluke o izboru dva člana Komisije za vrednovanje, i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za članove Komisije izabere Mirjanu Kuveljić i Mirzu Medunjanina.

Odbor je povodom Odluke Agencije za sprječavanje korupcije o kršenju Zakona o sprječavanju korupcije od strane Gorana Sekulovića, člana Savjeta RTCG, zbog nedostavljanja Izvještaja o prihodima i imovini u zakonom određenom roku, postupio shodno ranije zauzetom stavu da po odlukama ASK kojima je utvrđeno da je javni funkcioner prekršio čl. 23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije, u svim slučajevima kada javni funkcioner naknadno dostavi izvještaj Agenciji, obavijesti Agenciju da će navedenu činjenicu uzeti u obzir prilikom reizbora javnog funkcionera, a da kao adekvatnu mjeru cijeni opomenu ili drugu disciplinsku mjeru koju može izreći organ vlasti u kome funkcioner vrši javnu funkciju.