utorak, 09 oktobar 2018 15:51

Administrativni odbor na sastanku sa Jozefinom Topali

Luiđ Škrelja, predsjednik Administrativnog odbora, Ana Nikolić, članica Odbora, i služba Odbora, sastali su se danas sa Jozefinom Topali (Jozefina Çoba Topalli), ekspertkinjom OEBS-a, u okviru aktivnosti pružanja podrške osnaživanju rada Administrativnog odbora.

Predsjednik i članica Odbora upoznali su ekspertkinju OEBS-a sa nadležnostima, strukturalnim i proceduralnim kapacitetima Odbora, akcentirajući predloge za dalje unapređenje rada Odbora.

Predsjednik Odbora je izrazio zadovoljstvo što je Misija OEBS-a u Crnoj Gori prepoznala značaj Administrativnog odbora i iskazala spremnost da pruži podršku u radu, kroz dvije aktivnosti, za koje se nada da će biti u potpunosti realizovane na način na koji su prezentovane. On je naglasio  da je Administrativni odbor jedino skupštinsko radno tijelo koje osim zakonodavne i kontrolne funkcije, neposredno primjenjuje zakone i kontinuirano donosi pojedinačne akte iz rada i po osnovu rada za javne funkcionere koje bira ili imenuje Skupština. U vezi sa tim, on je ocijenio da, upravo edukacija koju sprovodi OEBS ima poseban značaj za članove i službu Administrativnog odbora. Takođe, napomenuo je i da ovaj odbor ima najneposredniju saradnju sa građanima, medijima, civilnim društvom i nezavisnim institucijama, što se potvrđuje svakodnevnom komunikacijom sa navedenim subjektima, brojem objavljenih tekstova u štampanim i elektronskim medijima, TV emisijama, i brojem podnesaka u korespondenciji sa institucijama. Predsjednik Odbora se posebno osvrnuo na složenost procedura u postupcima izbora, imenovanja i razrješenja, kao i prilikom razmatranja primjene ili uskraćivanja imuniteta poslanika.

Ekspertkinja OEBS-a je istakla da je, nakon što se upoznala sa nadležnostima skupštinskih odbora i sadržajem izvještaja o radu Administrativnog odbora, zaključila  da se sa stanovišta nadležnosti radi o najvažnijem Odboru i Odboru sa najširim ovlašćenjima.

Dogovorena su tri tematska seminara za članove i Sekretarijat Odbora, vezano za najbolje prakse u zakonodavnoj i nadzornoj praksi parlamentarnih radnih tijela, kao i unaprjeđenje komunikacije sa građanima, medijima, civilnim društvom i nezavisnim institucijama.