ponedjeljak, 08 oktobar 2018 12:57

Održana 48. sjednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na danas održanoj 48. sjednici, utvrdio je dva predloga odluka, i to:
- Predlog odluke o razrješenju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;
Odbor je predložio Skupštini Crne Gore da razriješi Branka Vujovića dužnosti predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, na lični zahtjev, a shodno članu 184 Zakona o osiguranju; i
- Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Odbor je odlučio da Skupštini Crne Gore 26. saziva predloži da za člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, izabere poslanika Nikolu Divanovića.
Takođe, Odbor je shodno Odluci o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore, na lični zahtjev Nikole Divanovića, ranijeg savjetnika potpredsjednika Skupštine Crne Gore, donio Rješenje o razrješenju i Rješenje o prestanku prava na zaradu na njegovo ime.