ponedjeljak, 01 oktobar 2018 13:13

Održana 47. sjednica Administrativnog odbora

Utvrđeno više predloga odluka

Na danas održanoj sjednici, Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na predlog Kluba poslanika ,,Socijaldemokratska partija Crne Gore’’ utvrdio je više predloga odluka, i to:

- Predlog odluke o izboru jednog člana Zakonodavnog odbora. Predloženo je da se za člana izabere Džavid Šabović.
- Predlog odluke o izboru jedne članice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Predloženo je da se za članicu izabere Draginja Vuksanović Stanković.
- Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za bezbjednost i odbranu. Predloženo je da se za člana izabere Ranko Krivokapić.
- Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za evropske integracije. Predloženo je da se za člana izabere Ranko Krivokapić.
- Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Predloženo je da se za člana izabere Raško Konjević.
- Predlog odluke o izboru jedne članice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.Predloženo je da se za članicu izabere Draginja Vuksanović Stanković.
- Predlog odluke o izboru jedne članice Odbora za antikorupciju. Predloženo je da se za članicu izabere Draginja Vuksanović Stanković.
- Predlog odluke o izboru jednog člana Administrativnog odbora. Predloženo je da se za člana izabere Raško Konjević.

Takođe, Odbor je donio Odluku o visini naknade za rad predsjednika i člana Savjeta za visoko obrazovanje.