ponedjeljak, 23 jul 2018 11:13

Održana 44. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

Na danas održanoj sjednici, Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva utvrdio je tri predloga odluka, i to:

-Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore;
- Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore i
- Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore.

Odbor je odlučio da na predlog Kluba Socijaldemokrate i Liberalna partija Crne Gore predloži Skupštini Crne Gore da u navedenim Odborima izabere za člana poslanika Borisa Mugošu.

Takođe, Odbor se upoznao se sa Dopisom Agencije za sprječavanje korupcije, broj 00-63-14/18-88/8 od 18. jula 2018. godine u vezi sa postupcima koji su se vodili pred Agencijom u odnosu na javne funkcionere Mima Draškovića, Dragane Tripković, Perka Vukotića i Vladimira Pavićevića, članove Savjeta RTCG i donijetim odlukama zbog kršenja člana 23 Zakona o sprječavanju korupcije. U dopisu je konstatovano da su svi imenovani javni funkcioneri naknadno ispoštovali zakonsku obavezu propisanu članom 23 Zakona o sprječavanju korupcije, dostavljanjem izvještaja o prihodu i imovini u toku vođenja postupka, odnosno u jednom slučaju ubrzo nakon okončanja. U vezi sa tim, Odbor će na jednoj od narednih sjednica zauzeti stav da li su se u konkretnom slučaju stekli uslovi za pokretanje postupka shodno članu 43 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore.