petak, 06 jul 2018 16:27

Održana 43. sjednica Administrativnog odbora

Odbor dao saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika   organizaciji i sistematizaciji  Službe Skupštine Crne Gore

 Na danas održanoj 43. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva,  Odbor je dao saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/18-84 od 18. juna 2018. godine.    

Na sjednici je u svojstvu predlagača akta, saglasno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovao u radu generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević.