Print this page
utorak, 05 jun 2018 14:38

Održana 40. sjednica Administrativnog odbora

Na danas održanoj sjednici, Odbor je utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade. Odbor je odlučio da predloži Skupštini da imenuje dr Ranka Milovića za člana Žirija.

Takođe, Odbor je odlučio da saglasno Zakonu o sprječavanju korupcije zatraži mišljenje od Agencije za sprječavanje korupcije da li postoji sukob interesa ili ograničenja u vršenju javnih funkcija u odnosu na predložene kandidate za člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava od strane klubova poslanika Skupštine Crne Gore, Savjeta za visoko obrazovanje i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Galerija fotografija