utorak, 20 mart 2018 16:00

Administrativni odbor održao 36. sjednicu

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu i donio Plan rada Odbora za 2018. godinu

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore, na danas održanoj 36. sjednici, a u okviru nastavka postupka izbora članova UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, pokrenutog 3. novembra 2017. godine, konstatovao je da Odboru nijesu dostavljeni validni predlozi od strane svih ovlašćenih predlagača za izbor članova UO Fonda, pa se nijesu stekli uslovi da se utvrdi predlog odluke. S tim u vezi, Odbor je konstatovao da je: Skupština Crne Gore dostavila predlog kandidata za jednog od tri predstavnika; Savjet za visoko obrazovanje nije dostavio predlog kandidata; Srpski nacionalni savjet je povukao predlog za kandidata Đorđa Brujića, i dostavio predlog za kandidata Momčila Vuksanovića, koji je bio član UO Fonda u prethodna dva saziva, pa shodno članu 36b Zakona o manjinskim pravima i slobodama imenovani ne može biti ponovo izabran za člana UO Fonda; Bošnjački savjet je predložio kandidata Šukriju Cikotića, koji je takođe bio član UO Fonda u prethodna dva saziva, pa shodno Zakonu ne može biti ponovo izabran za člana UO Fonda; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predložilo je kandidate koji su zaposleni u Ministarstvu, a koji shodno Mišljenju ASK ne mogu biti članovi UO Fonda, s obzirom da Ministarstvo vrši nadzor nad primjenom Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Shodno navedenom, Odbor je odlučio da ponovno uputi urgencije svim ovlašćenim predlagačima koji nijesu dostavili validne predloge za članove UO Fonda, kao i Dopis Kolegijumu Predsjednika Skupštine Crne Gore, shodno članu 26 stav 1 tačka 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, radi upoznavanja sa stanjem u postupku izbora članova UO Fonda.

Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu, ocjenjujući ga sveobuhvatnim i kvalitetnim.

Odbor je takođe jednoglasno utvrdio Plan rada Odbora za 2018. godinu, polazeći od nadležnosti Administrativnog odbora utvrđene Poslovnikom Skupštine Crne Gore i Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu.

Članovi Odbora su ocijenili da se nijesu stekli uslovi za izricanje novčanih kazni poslaniku Milanu Kneževiću, kome su izrečene mjere opomene u skladu sa članom 107 Poslovnika Skupštine Crne Gore, imajući u vidu da uz obavještenje nijesu dostavljeni odgovarajući autorizovani djelovi fonografskog zapisa sa sjednica Skupštine Crne Gore. S tim u vezi, Odbor je odlučio da Generalnom sekretaru Skupštine Crne Gore uputi zahtjev za dostavljanje istih.

Odbor je, po Zahtjevu poslanika Milutina Đukanovića od 21. februara 2018. godine, odlučio da prethodno zatraži kopiju spisa iz personalnog dosijea imenovanog, kako bi na osnovu uvida u iste donio odgovarajuće rješenje.