utorak, 06 mart 2018 15:22

Peti ponovni javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14 i 42/15), a u vezi sa članom 30 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG”, br. 46/11 i 14/14), raspisuje

P E T I   P O N O V N I   J A V N I   K O N K U R S

za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta