utorak, 06 mart 2018 15:21

Održana 34. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta AEM-a i Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenim predlagačima

Na danas održanoj 34. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta AEM-a po ovlašćenom predlagaču – Nevladine organizacije iz oblasti medija, i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za člana Savjeta AEM-a imenuje Budimira Damjanovića, diplomiranog profesora istorije i geografije.

Odbor je takođe utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenom predlagaču – Nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu. Odbor je odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za člana Savjeta RTCG imenuje Gorana Sekulovića,doktora pravnih nauka, koji je dobio podršku najvećeg broja ovlašćenih predlagača.

Odbor je odlučio da raspiše Peti ponovni javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, objavljivanjem javnog konkursa na web sajtu Skupštine Crne Gore i u štampanom mediju „Dan“.

Odbor je na osnovu Predloga Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da se za člana Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore izabere poslanik Bogdan Fatić.

pdfPeti ponovni javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta