utorak, 27 februar 2018 15:46

Održana 33. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio dvije liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata

Na danas održanoj 33. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio:

- pdfListu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije;

- pdfListu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore.

Nevladine organizacije iz oblasti medija, za člana Savjeta Agencije za elektronske medije predložile su kandidata Budimira Damjanovića, Natašu Vujanović, ili Zorana Vujičića.

Nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu, za člana Savjeta RTCG predložile su kandidata Gorana Sekulovića ili Radoša Mušovića.

Odbor je na osnovu Predloga Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da se:

- poslanica Jovanka Laličić razriješi dužnosti članice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, a da se za članove izaberu poslanici Ana Nikolić i Nikola Rakočević;
- poslanica Jovanka Laličić izabere za članicu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu;
- poslanik Nikola Rakočević razriješi dužnosti člana Odbora za rodnu ravnopravnost, a da se poslanik Zvonko Vuković izabere za člana Odbora; i
- za člana Ustavnog odbora izabere poslanik Radule Novović.