srijeda, 21 februar 2018 12:15

Održana 32. sjednica Administrativnog odbora

Odbor donio Odluku o korišćenju mobilnog telefona u službene svrhe

Na danas održanoj 32. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je, zbog ranije preuzetih obaveza poslanika Adrijana Vuksanovića i Bogdana Fatića, izmijenio sastav Radne grupe obrazovane sa zadatkom da izvrši uvid u dokumentaciju ovlašćenih predlagača po Javnom pozivu za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije, broj 00-63-14/17-189 od 28. decembra 2017. godine i Javnom pozivu za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG, broj 00-63-14/17-191 od 29. decembra 2017. godine. Pored poslanice Marte Šćepanović, koordinatorke rada Radne grupe, za članove iste su određeni poslanici Ana Nikolić i Milorad Vuletić.

Odbor je na predlog Marte Šćepanović, članice Odbora, donio Odluku o korišćenju mobilnog telefona u službene svrhe. Stupanjem na snagu iste, prestaje da važi Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova za korišćenje mobilnog telefona u službene svrhe (“Službeni list CG”, broj 12/08).