ponedjeljak, 29 januar 2018 15:27

Održana 31. sjednica Administrativnog odbora

Opozicija nije dostavila predloge kandidata za članove Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije

Na danas održanoj 31. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, nastavljen je postupak utvrđivanja predloga kandidata za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije.

Shodno pozivu Administrativnog odbora od 25. januara 2018. godine, upućenom svim poslaničkim klubovima i parlamentarnim partijama koje nijesu obrazovale poslaničke klubove, Odboru su dostavljeni sljedeći predlozi kandidata iz reda parlamentarne pozicije: Aleksandra Vuković, Momčilo Martinović, Danijel Živković, Radule Novović - predlog Kluba poslanika Demokratske partije socijalista; i Mićo Orlandić - predlog Kluba poslanika Socijaldemokrate i Liberalna partija. Iz reda parlamentarne opozicije Odboru nije dostavljen nijedan predlog kandidata.

S obzirom na to da Odbor za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije ima 10 članova, po paritetnoj osnovi, što znači da se predlaže pet kandidata iz reda pozicije i pet iz reda opozicije, Administrativni odbor je konstatovao da nije u mogućnosti da utvrdi predlog odluke, jer predstavnici opozicije do početka sjednice nijesu dostavili predloge kandidata, pa se nije mogao utvrditi predlog koji obezbijeđuje većinu za rad Odbora.

U okviru tačke dnevnog reda „Tekuća pitanja“, Administrativni odbor je odlučio da umjesto Ane Nikolić, članice Odbora, za člana Radne grupe sa zadatkom da izvrši uvid u dokumentaciju ovlašćenih predlagača po aktuelnim javnim pozivima za imenovanje člana Savjeta Agencije za elektronske medije i člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, odredi Bogdana Fatića, člana Odbora.