četvrtak, 25 januar 2018 14:52

Održana 30. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenom predlagaču

Na danas održanoj 30. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore po ovlašćenom predlagaču – univerziteti u Crnoj Gori, i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za člana Savjeta RTCG imenuje Ivana Jovetića, magistra ekonomskih nauka, kandidata Univerziteta Donja Gorica “UDG”.

U okviru tačke dnevnog reda „Tekuća pitanja“ Odbor je:

- obrazovao Radnu grupu u sastavu: Marta Šćepanović, Ana Nikolić i Adrijan Vuksanović, članovi Odbora, sa zadatkom da izvrši uvid u dokumentaciju ovlašćenih predlagača po aktuelnim javnim pozivima za imenovanje člana Savjeta Agencije za elektronske medije i člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, radi utvrđivanja blagovremenosti i urednosti predloga;

- odlučio da uputi poziv svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore i parlamentarnim partijama koje nisu obrazovale poslaničke klubove, da dostave predloge kandidata za sastav Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije, saglasno članu 64b Zakona o izboru odbornika i poslanika i članu 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore; i

- odlučio da postupak izbora članova UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava nastavi nakon imenovanja Savjeta za visoko obrazovanje, koje je u proceduri pred Skupštinom Crne Gore, kada bi se stvorili uslovi da se utvrdi predlog za potpuni sastav UO Fonda.

pdfPOZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA MEDIJE