petak, 19 januar 2018 15:38

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za jednog člana Savjeta RTCG

Administrativni odbor - Saglasno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16), u vezi sa upućenim Javnim pozivom univerzitetima u Crnoj Gori za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG, broj 00-63-14/17-172 od 24. novembra 2017. godine, objavljuje: