Print this page
petak, 19 januar 2018 16:20

Održana 29. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore 

 Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, je na danas održanoj 29. sjednici, utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore.

 Univerzitet Crne Gore kao ovlašćeni predlagač, predložio je  da se za jednog člana Savjeta RTCG po Javnom pozivu br.00-63-14/17-172 od 24. novembra 2017. godine, shodno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, imenuje Prof. dr Bogdan Ašanin, doktor medicine, dok je Univerzitet Donja Gorica kao ovlašćeni predlagač predložio da se za jednog člana Savjeta RTCG po Javnom pozivu broj 00-63-14/17-172 od 24. novembra 2017. godine imenuje Ivan Jovetić, magistar ekonomskih nauka.

Odbor je odlučio da Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, objavi u „Službenom listu Crne Gore“, na web sajtu Skupštine Crne Gore i u dnevnom listu „Dan“.

U nastavku sjednice Odbor je u okviru tačke “Tekuća pitanja“ u vezi sa  obavezom dostavljanja Izvještaja o radu i finansijskih izvještaja NVO za prethodne tri godine, po objavljenim javnim pozivima broj: 00-63-14/17-189 od 28.decembar 2017.godine i broj: 00-63-14/17-191 od 29.decembra 2017. godine , jednoglasno zauzeo stav da se urednom dokumentacijom smatraju Izvještaji o radu i finansijski izvještaji NVO za prethodne tri godine -  za 2014, 2015. i 2016. godinu.

Galerija fotografija