Odbor pokrenuo više postupaka

Odbor pokrenuo postupak utvrđivanja Liste kandidata za predsjednika i članove stalnih radnih tijela Skupštine Crne Gore

Data saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj  organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine

Odbor utvrdio Predlog kandidata za dva člana Komisije za koncesije,  iz reda uglednih stručnjaka

Odbor dao pozitivno mišljenje na Predlo pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Dva javna poziva u prilogu

Utvrđen Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije

Strana 1 od 15