četvrtak, 28 novembar 2019 12:41

Uvodno izlaganje predsjednika Skupštine na konferenciji „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu"

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović otvorio je danas međunarodnu konferenciju „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“, koja je organizovana u hotelu „Centre Ville“ u Podgorici. Uvodno izlaganje predsjednika Skupštine prenosimo u cjelosti:

Današnjoj Konferenciji koju organizuje Skupština Crne Gore u saradnji sa Kancelarijom Specijalne predstavnice NATO-a za žene, mir i bezbijednost i Ministarstvom unutrašnjih poslova, prisustvujem sa posebnim zadovoljstvom, jer smatram da su ovakvi radni skupovi najbolji način za potvrdu strateškog opredjeljenja Crne Gore da bude stabilan i kredibilan član Sjevernoatlantske alijanse, najmoćnijeg političkog i odbrambenog saveza u svijetu.

Kao što  vam je poznato, Crna Gora je 2006. godine obnovila svoju državnost i utvrdila svoje osnovne spoljno-političke prioritete: dobrosusjedstvo i regionalnu saradnju, članstvo u NATO-u i EU. Sa svojim susjedima nemamo otvorenih pitanja, učestvujemo u oko 35 regionalnih organizacija i inicijativa, dajući svoj puni doprinos ukupnom napretku i demokratskom razvoju regiona Zapadnog Balkana. U pregovorima sa EU, koji su upravo sa nama počeli po najzahtjevnijoj proceduri, otvorili smo 32 od 33 poglavlja, a 3 poglavlja smo privremeno zatvorili. Svoj pravni sistem smo u značajnoj mjeri usaglasili sa pravnim tekovinama EU, svakodnevno posvećeno radimo na jačanju svih institucija kako bismo uspješno priveli kraju punu implementaciju usvojenih zakonskih rješenja. Petog juna 2017. smo postali 29. članica NATO-a i dobili priliku da sa ostalih 28 zemalja Alijanse zajednički radimo na očuvanju i unaprjeđenju zajedničkih sistema vrijednosti koje Alijansa promoviše. Tako svi uspješnije odgovaramo rastućim globalnim izazovima i prijetnjama.

No, svjedoci smo da su migrantska kriza i ostali globalni izazovi, kao i unutrašnjo-politički motivi pojedinih čelnika zemalja Evropske unije, doveli do trenutnog nedostatka kompromisa oko politike proširenja. Sa iste adrese otvorene su i nove-stare dileme oko budućnosti NATO saveza. Crna Gora želi da bude dio jake evropske zajednice i zato razumije potrebu za jačanjem i unutrašnjom konsolidacijom Unije. Međutim smatramo da upravo dosljedna politika proširenja Evropske unije vodi njenom jačanju, te da su to dva komplementarna i paralelna procesa. Vrijednosti ujedinjenih evropskih država podrazumijevanju vladavinu prava, demokratiju i slobodu za sve građane. Zaustavljanje politika proširenja nije održivo, posebno kada je u pitanju region Zapadnog Balkana i politički, bezbjednosni i ekonomski izazovi koji su pred nama.

Upravo ova Konferencija je način na koji mi u Crnoj Gori želimo da iskoristimo ovu, ubijeđen sam, tzv. "istorijsku pauzu" u politici proširenja EU, kako bismo i danas poslali nedvosmislenu poruku da ostajemo posvećeni daljim unutrašnjim reformama institucija i traženju zajedničkih najdjelotvornih odgovora na sve globalne izazove sa kojima se u okviru Alijanse suočavamo.

Jedan od značajnijih globalnih izazova je svakako i trgovina ljudima. Ona „predstavlja parazitski zločin koji se hrani ranjivošču, razvija se u vrijeme neizvjesnosti i profitira od neaktivnosti“, kako je izjavio Izvršni direktor Kancelarije UN-a za borbu protiv droge i kriminala Juri Fedotov na Svjetski dan UN-a protiv trgovine ljudima - 30.jula 2016. godine. Dakle, iako ovaj zločin najviše pogađa nestabilne regione i eskalira u vremenima kriza, trgovina ljudima, posebno ženama i djecom je problem svjetskih razmjera, koji pogađa sve zemlje, bez obzira na društvene, političke ili ekonomske prilike koje vladaju u njima. Žene, djeca i muškarci koji su žrtve trgovine ljudima bivaju podvrgnuti različitim oblicima zlostavljanja i iskorišćavanja kojima se povrjeđuju njihova osnovna ljudska prava.

Na globalnom nivou u posljednjih 13 godina identifikovano je oko 225.000 žrtava trgovine ljudima. Od toga 50 procenata su bile žene, 21 procenat muškarci, dok su 29 procenata bila djeca. Analizirajući ove podatke, evidentno je da su žene i djevojčice najčešće bile identifikovane kao žrtve seksualne eksploatacije. Kod muškaraca i dječaka situacija je obrnuta, radna eksploatacija je dominantna. Međutim, prisutni su i ostali oblici iskorišćavanja, poput eksploatacije djece u svrhu prosjačenja, vršenja kriminalne aktivnosti kao i korišćenje djece u oružanim sukobima.

Ni Crna Gora nije pošteđena od trgovine ljudima, a žrtve seks trafikinga su primarno žene i djevojke iz Crne Gore i susjednih balkanskih država, dok su  žrtve prisilnog prošenja uglavnom djeca iz manjinskih etničkih grupa, primarno tokom turističke sezone.

Naša zemlja je veoma rano pristupila izgradnji sistema suzbijanja trgovine ljudima i u tu svrhu ratifikovala najvažnija međunarodna dokumenta na ovom planu. No, i pored pune institucionalne spremnosti da se na odgovarajući način suočimo sa ovim izazovom, moramo priznati da je i dalje mali broj identifikovanih žrtava. Ne sumnjam da ćemo i danas, tokom tri radne sesije Konferencije, razmijeniti iskustva i ovaj problem cjelovitije sagledati, kako bi i naše postupanje u suočavanju sa ovim izazovom bilo što djelotvornije.

S obzirom na posebnu ulogu koju je crnogorska majka, sestra, ćerka i supruga imala tokom slavne crnogorske istorije, Crna Gora ima posebnu senzitivnost za aktivnosti Kancelarije Specijalne predstavnice NATO-a za žene, mir i bezbjednost. Naša zemlja prepoznaje važnost obezbjeđivanja aktivnog i značajnog učešća žena u institucijama koje donose odluke i institucijama bezbijednosti i promoviše punu rodnu integraciju. Kada je o Skupštini Crne Gore riječ, podrška afirmaciji žena je kontinuitet vlasti i rezultirala je najvećim brojem poslanica u istoriji crnogorskog višepartijskog parlamentarizma, tako da danas od ukupno 81-og poslaničkog mjesta imamo 24 poslanice u 26. sazivu. I na taj način osnažujemo politički angažman žena, cijeneći njihov doprinos emancipaciji cijelog društva.

Uvjeren sam da će današnja Konferencija razmjenom informacija i iskustava između parlamentarnih tijela i vlada regiona, civilnog društva i relevantnih međunarodnih organizacija dodatno osnažiti svijest o trgovini ljudima kao bitnoj opasnosti i riziku sigurnosti, te da će njeni zaključci pomoći Alijansi u analizi i eventualnoj reviziji politike za borbu protiv trgovine ljudima. Zahvaljujem vam na pažnji i želim vam uspješan rad i ugodan boravak u Crnoj Gori."

* * *

Govor predsjednika Skupštine Ivana Brajovića
YouTube 
Cloud

Kadrovi

YouTube
Cloud