srijeda, 27 novembar 2019 16:57

Crna Gora sljedeći domaćin Konferencije predsjednika parlamenata malih evropskih država

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović koji učestvuje na 13. Konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja u Nikoziji, diskutovao je o izazovima, mogućnostima i najboljim praksama ovih država u digitalnoj eri, međuregionaloj saradnji, kao i ulozi parlamenata u saradnji malih evropskih država na polju rijetkih bolesti. Istakao je veliko zadovoljstvo što će Crna Gora sljedeće godine biti domaćin ove inicijative.

-  Teme o kojima govorimo su aktuelne, životne, praktične i zato smo zainteresovani da i nakon ove Konferencije pored  razmjene informacija, praksi i mogućnosti, definišemo načine za međusobnu podršku u ostvarivanju zacrtanih razvojnih ciljeva. Trebaju nam rješenja koja su održiva, sigurna i upotrebljiva na sistemskom nivou. Jedino uz takav pristup naše institucije će funkcionisati efikasnije, kroz racionalizaciju potrošnje, smanjenje nepotrebnih troškova i povećanje investicionih mogućnosti. Zato je važno da imamo otvorenu saradnju kako među našim parlamentima tako i privrednicima, civilnim sektorom i akademskom zajednicom – istakao je predsjednik Brajović.

On je istakao da digitalno poslovanje pruža šansu malim zemljama da iskoriste svoje prednosti i osnaže konkurentnost, a izgrađujući potrebnu infrastrukturu, da prevaziđu sve nedostatke „malih brojeva“.

-  Takva šansa prepoznata je u Crnoj Gori, kao jedan od glavnih stubova razvoja društva. Ona je sprovedena i kroz našu zakonsku regulativu, čime smo stvorili uslove da elektronsko poslovanje postane temelj različitih procesa u javnoj upravi i privredi – istakao je predsjednik Skupštine.

Kvalitetno osmišljen model digitalizacije državne uprave, građaninu daje mogućnost direktnijeg angažovanja za ostvarivanje svojih prava. Institucijama sa druge strane daje mogućnost povećanja transparentnosti i efikasnosti, rekao je predsjednik Skupštine i najavio:

-  Zato Skupština Crne Gore priprema uspostavljanje „e-parlamenta“, koji će omogućiti da se njene osnovne funkcije izvršavaju elektronskim putem. Očekujemo da primjenom modernih tehnologija i standarda digitalizujemo kompletan zakonodavni proces, od prijema akta u skupštinsku proceduru do njegovog arhiviranja. Na ovaj način ćemo uspostaviti efikasan mehanizam za saradnju između svih strana uključenih u proces rada, bolju kontrolu pristupa informacijama i smanjenje vremena uloženog u proces izrade i distribucije materijala.

Tokom sesije o saradnji sa regionom Bliskog istoka, predsjednik Skupštine je pozdravio ideju predsjednika parlamenta da na skup pozove predstavnike zemalja tog rediona.

-  Iako su kompleksne okolnosti na Zapadnom Balkanu uticale na to da se ekonomska moć Crne Gore, mjerena BDP-om per capita, još uvijek ne može porediti sa drugim ovdje prisutnim evropskim zemljama, značajna je činjenica da je Crna Gora danas najrazvijenija ekonomija u svom regionu, sa rastom BDP-a od 5,1 pocenata u 2018. godini, te veoma privlačna investiciona i turistička destinacija. Crna Gora je prepoznata kao najstabilnija država u Jugoistočnoj Evropi posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa koja aktivno doprinosi regionalnoj saradnji. Najsnažniji smo promoter evroatlantskih i evropskih vrijednosti u našem regionu. Sa druge strane Crna Gora razvija odlične parlamentarne, političke i ekonomske odnose sa mnogim državama u drugim djelovima svijeta. Imajući u vidu sadašnji nivo razvoja i brojne potencijale za jačanje ekonomske i drugih obilka saradnje, Crna Gora nastavlja sa svojom politikom prijateljstva i otvorenosti. Mi smo kredibilan i pouzdan partner i vjerujemo da nas to čini dobrim primjerom za političko, ekonomsko, kulturno i svako drugo partnerstvo – istakao je predsjednik Brajović.

Predsjednik Brajović je diskutovao i o doprinosu parlamenata u saradnji malih evropskih država na polju rijetkih bolesti, imajući u vidu činjenicu da je danas u svijetu registrovano oko 350 miliona, u Evropi do 30 miliona, a u Crnoj Gori oko 30.000 oboljelih od rijetkih bolesti.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović je, govoreći o ekonomskim prilikama u Crnoj Gori,  učesnicima Konferencije predstavio i investicione projekte u oblasti turizma, energetike i informacionih tehnologija.

Na marginama Konferencije, predsjednik Skupštine Brajović i predsjednik Privredne komore Golubović sastali su se sa  predsjednikom Nacionalnog savjeta Knjaževine Monako Stefanom Valerijem i predsjednikom Predstavničkog doma Egipta dr Ali Abdelom.

Tokom susreta sa monegaškom delegacijom razgovarano je o nastavku saradnje dvije države, kako na parlamentarnom tako i na ekonomskom nivou. Predsjednik Brajović je istakao da je Crna Gora posvećena jačanju saradnje sa malim uspješnim zemljama, sa kojima želimo da razmjenjujemo iskustva i znanja, posebno u onim oblastima gdje postoje komparativne prednosti

Na sastanku sa predsjednikom Predstavničkog doma Egipta istaknuta je važnost uspostavljanja intenzivnije parlamentarne saradnje, na šta će pozitivno uticati i formiranje Grupa prijateljstva dva parlamenta.

 

Izlaganje predsjendika Brajovića na Konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja
YouTube                
Cloud          

Kadrovi - 13. Konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja
YouTube               
Cloud