utorak, 11 jun 2019 13:12

Predsjednik Skupštine primio u oproštajnu posjetu ambasadora Holandije

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primio je ambasadora Holandije Henrika Van Den Dula povodom okončanja njegove diplomatske misije u Crnoj Gori.

Ističući doprinos ambasadora Van Den Dula snaženju bilateralnih odnosa, predsjednik Brajović je naglasio da će planirano otvaranje ambasade Crne Gore u Holandiji dodatno ojačati političku, ekonomsku i kulturnu saradnju dvije države.

Predsjednik Brajović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Holandije, koja se uvijek zasnivala na dosljednoj politici poštovanja individualnog učinka u ostvarivanju naših strateških vanjskopolitičkih ciljeva. Radi bolje informisanosti o postignutim rezultatima u oblastima ključnim za dalje napredovanje na evropskom putu, predsjednik Brajović je istakao značaj intenziviranja saradnje sa holandskim parlamentom, imajući u vidu njegov snažan politički uticaj na vanjsku politiku te države.

Ambasador Van Den Dul je naglasio da nakon višegodišnjeg službovanja u regionu, može da svjedoči o ogromnom napretku koji je postigla Crna Gora, ističući da je očekivano da proces pristupanja postaje sve zahtjevniji što je zemlja bliža članstvu u Evropskoj uniji. Zaključio je da kao članica NATO-a, pouzdan saveznik i predvodnik u procesu evropskih integracija, Crna Gora igra veoma konstruktivnu ulogu u regionu, a odličan primjer je principijelna i odgovorna politika prilikom demarkacije granice Crne Gore sa Kosovom.