četvrtak, 12 jul 2018 16:06

Završeno godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a

Implementacija obaveza OEBS-a: uloga parlamenata -  Berlin, 7-11. jul 2018. godine

„Poslanici OEBS-a treba da se posvete prenošenju vrijednosti OEBS-a parlamentarnim kolegama i da donose zakone koji podstiču punu implementaciju međunarodnih obaveza“, navodi se u Berlinskoj deklaraciji koju je usvojila Parlamentarna skupština OEBS-a na XVII godišnjem zasijedanju u Berlinu. Deklaracija poziva parlamente da ojačaju nadzor nad obavezama OEBS-a i poziva na predanost temeljnim načelima međunarodnog prava, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava sadržanih u Povelji UN-a i Helsinškom završnom aktu. Deklaracija apeluje da se obnove napori za rješavanje sukoba, sa posebnim naglaskom na Ukrajinu, Gruziju, Moldaviju i konflikt u Nagorno-Karabahu.

Berlinska deklaracija je usvojena nakon nekoliko dana zasijedanja opštih odbora koji su razmatrali rezolucije koje se bave bezbjednošću, zaštitom životne sredine i ljudskim pravima. Raspravljajući o temama poput dugotrajnih sukoba, porasta populizma u Evropi, krize u i oko Ukrajine, uticaja rata na životnu sredinu, obnove povjerenja u regionu OEBS-a i trgovinom ljudima, nacrti rezolucija koje su podnijeli izvjestioci odbora usvojeni su uz amandmane, zajedno sa dodatnim rezolucijama koje su podnijeli članovi Parlamentarne skupštine OEBS-a i dio su završne Berlinske deklaracije.

Na godišnjem zasijedanju Parlamentarne skupštine OEBS-a izabran je Džordž Cereteli iz Gruzije za predsjednika Skupštine, koji je tu dužnost obavljao od novembra 2017. godine. Izabrana su i četiri potpredsjednika: Peter Bovnes iz Ujedinjenog Kraljevstva, Kari Henriksen iz Norveške, Kristijan Vegenin iz Bugarske i Paskal Alizard iz Francuske.

Tokom petodnevnog zasijedanja takođe su izabrani rukovodioci odbora. Opšti odbor za politička pitanja i bezbjednost izabrao je Filipa Lombardija iz Švajcarske za predsjedavajućeg, Sofio Kačaravu iz Gruzije za potpredsjedavajuću i Alana Farelija iz Irske za izvjestioca. Prvi odbor PS OEBS-a fokusira se na političko-vojne aspekte bezbjednosti, na principe i načela koji usmjeravaju odnose između država učesnica OEBS-a, kao i na mjere izgradnje povjerenja.

Za predsjedavajuću Opšteg odbora za ekonomska pitanja, nauku, tehnologiju i zaštitu životne sredine izabrana je Nilza de Sena iz Portugala, za potpredsjedavajućeg Artur Gerasimov iz Ukrajine, a za izvjestiteljku Elona Gjebrea Hodža iz Albanije. Drugi odbor PS OEBS-a istražuje ekonomske i ekološke prijetnje bezbjednosti i mogućnosti saradnje u okviru ovih oblasti.

Odbor za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja izabrao je na mjesto predsjedavajuće Margaretu Kiner Nelen iz Švajcarske, na mjesto potpredsjedavajućeg Mihaela Linka iz Njemačke, a na mjesto izvjestioca Kirijakosa Hađijanija sa Kipra. Treći odbor bavi se dimenzijom bezbjednosti koja se odnosi na humanitarna pitanja i ljudska prava, te služi kao forum za dijalog i dostizanje saradnje u ovim oblastima.

Ovogodišnje zasijedanje PS OEBS-a obilježila je zajednička ocjena o neophodnosti snažnije političke volje kako bi se osigurala puna implementacija međunarodnih obaveza koje proističu iz Helsinškog finalnog akta i drugih dokumenata OEBS-a.

Sa oko 300 parlamentaraca iz Sjeverne Amerike, Evrope, Centralne Azije, Srednjeg istoka i Sjeverne Afrike zasijedanje u Berlinu predstavlja jasnu manifestaciju značaja parlamentaraca u promociji punog poštovanja principa OEBS-a kao što su suverena jednakost, teritorijalni integritet država, mirno rješavanje sporova, nepovredivost granica i ljudska prava.

Delegaciju Skupštine Crne Gore u PS OEBS-u činili su predsjednik Skupštine Ivan Brajović, Nikola Rakočević i Aleksandra Vuković. 

 

pdfDokument u prilogu

Berlin Declaration and resolutions adopted by the OSCE Parliamentary Assembly at the Twenty-seventh Annual Session