Print this page
četvrtak, 10 maj 2018 14:52

Skupština i DRI potpisuju Protokol o saradnji

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović i predsjednik Senata Državne revizorske institucije dr Milan Dabović potpisaće sjutra (petak, 11. maj) Protokol o saradnji ovih institucija.

Protokolom će biti definisane mjere za unaprjeđenje međusobne saradnje u cilju ostvarivanja djelotvorne budžetske kontrole i promovisanja odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja u oblasti javnih finansija, u skladu sa opšte priznatim principima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).

Potpisivanje ovog dokumenta će biti održano u Vili Gorica u petak, 11. maja sa početkom u 12:00 sati.

Događaj je otvoren za akreditovane medije.