petak, 23 februar 2018 14:02

O izborima i medijima u Crnoj Gori na bilateralnim susretima tokom PS OEBS-a

Na sastanku predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića sa direktoricom ODIHR-a Ingeborg Gisladotir, bilo je riječi o kontinuirano dobroj saradnji Crne Gore sa misijom OEBS-a u našoj zemlji i značaju izvještaja ODIHR-a za unaprjeđenje izbornog zakonodavstva. Sagovornici su se saglasili da je Crna Gora pokazala svoj demokratski kapacitet spremnošću da usvoji preporuke ODIHR-a nakon priprema koje je sprovela Radna grupa Skupštine Crne Gore, čime je inače dobar izborni ambijent dodatno unaprijeđen. U susret predsjedničkim izborima, akcentovan je pozitivan odgovor ODIHR-a na poziv predsjednika Skupštine da upute posmatračku misiju u Crnu Goru.

- Imali smo veoma dobar i konstruktivan sastanak. Razgovarali smo o saradnji koju smo ostvarili u prethodnom periodu sa Crnom Gorom. Imamo dobru saradnju sa Skupštinom i zaista se radujemo što ćemo angažovati posmatračku misiju u Vašoj zemlji za predstojeće izbore, za šta se sada pripremamo – izjavila je direktorica ODIHR-a.

Predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Džordž Cereteli ulogu Crne Gore u regionu smatra veoma važnom, imajući u vidu njenu posvećenost regionalnoj, kao i saradnji u okviru OEBS-a, NATO članstvu i evropskim integracijama. Tokom razgovora je zajednički konstatovano da je napredak Crne Gore evidentan, a pozitivnim je ocijenjen povratak dijela opozicije u Skupštinu. Sagovornici su se takođe saglasili da će predstojeći predsjednički izbori doprinijeti daljoj stabilizaciji Crne Gore. Predsjednik Brajović je istakao značaj izbornih procesa u Crnoj Gori, jer oni predstavljaju opredjeljujući pokazatelj puta kojim jedna demokratska država treba da ide.

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir, smatra da Crna Gora napreduje u slobodi medija, što je takođe dio njene liderske uloge u regionu. Tokom razgovora sa predsjednikom Brajovićem, bilo je riječi o ulozi Skupštine, drugih državnih organa i segmenata društva u podršci daljoj profesionalizaciji medija, uključujući njihovu finansijsku i upravljačku nezavisnost, kao i esnafsku solidarnost, neophodnu za obezbjeđivanje poštovanja novinarskih standarda.

Predsjednik Brajović je naglasio da striktno poštovanje zakona predstavlja zaštitu za sve strukture u društvu,  a medijima stvara pretpostavke za profesionalan i odgovoran pristup u slobodnom i objektivnom  izvještavanju građana. O razgovoru sa predsjednikom Brajovićem, Arlem Dezir je rekao:

- Veoma mi je značajno što sam imao priliku da se sretnem sa predsjednikom Skupštine Crne Gore danas u Beču, kako bi smo razgovarali o međusobnoj saradnji i podržali razvoj slobode medija u Crnoj Gori. Razgovarali smo i o Javnom servisu, njegovoj budućnosti, finansiranju, nezavisnosti. Javni servis je ključna dimenzija u razvoju žive i realistične medijske slike u zemlji, a takođe predstavlja i doprinos razvoju kvalitetnih informacija. Samim tim je veoma važno napraviti okruženje u kojem će normalne informacije stajati nasuprot širenju lažnih informacija i promovisati profesionalne standarde u novinarstvu. Razgovarali smo I o etičkom kodeksu kojeg podržava naša Kancelarija zajedno sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, a sve u saradnji sa medijskim akterima, novinarima. Takođe, podržavamo ulogu Ombudsmana i Medijskog savjeta za samoregulaciju. Razgovarali smo i o bezbjednosti novinara, Komisiji za istraživanje napada na novinare, kao i o saradnji koju ćemo ostvariti u budućnosti. Jer Skupština igra veoma važnu ulogu u kreiranju novih i mijenjanju postojećih zakona. Moja posjeta Crnoj Gori je bila veoma kvalitetna. Imao sam uspješne razgovore sa predstavnicima nadležnih organa i novinarima, kao i predstavnicima civilnog društva. Zaista je bilo važno nastaviti te razgovore i kroz ovaj sastanak sa predsjednikom Skupštine Crne Gore.

pdfIzjava direktorice ODIHR-a Ingeborg Gisladotir nakon sastanka sa Ivanom Brajovićem

pdfIzjava Arlema Dezira, predstavnika OEBS-a za slobodu medija nakon sastanka sa Ivanom Brajovićem

Pokrivalice OSCE - drugi dan
youtube
cloud

Izjava - Arlem Dezir
youtube
cloud

Izjava - Ingeborg Gisladotir
youtube
cloud