utorak, 23 januar 2018 17:13

Skupština Crne Gore i Asocijacija menadžera o modelima buduće saradnje

Skupština Crne Gore prirodni je partner poslovnoj zajednici Crne Gore kroz saradnju u obezbjeđivanju zakonodavnih okvira koji omogućavaju olakšani razvoj privrednih subjekata, jačanju konkurentnosti preduzeća, a time i privrednog rasta države u cjelini – saglasili su se predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović i predstavnici Asocijacije menadžera Crne Gore, predsjednik Budimir Raičković, izvršna direktorica Anđela Radosavović i  potpredsjednik Izvršnog odbora Radovan Radulović.

Asocijacija koja okuplja više stotina menadžera koji djeluju u okviru kompanija i kao individualni preduzetnici,  kao jedan od ciljeva postavila je unaprjeđenje liderskih i menadžerskih vještina svojih članova, a paralelno sa time više godina sarađuje sa srodnim asocijacijama Jugoistočne Evrope u okviru Podgoričke inicijative čiji je kreator i osnivač.

Na sastanku je bilo riječi o podršci Skupštine Crne Gore poslovnoj zajednici države, između ostalog i kroz organizovanje zasijedanja Poslovnog parlamenta koji će okupiti Privrednu komoru, Uniju poslodavaca, Asocijaciju menadžera i druge srodne organizacije, na kojoj će sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u državi biti razmatrana aktuelna pitanja unaprjeđenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Istaknuta je posebna zainteresovanost za saradnju sa više odbora Skupštine Crne Gore, između ostalog sa odborima za ekonomiju, finansije i budžet, za rad i socijalno staranje, evropske integracije i dr.    

Dogovoreno je takođe potpisivanje Memoranduma o saradnji između Skupštine i Asocijacije menadžera Crne Gore, kojim će biti postavljene smjernice i okvir buduće saradnje.