četvrtak, 14 novembar 2019 11:54

Sastanak potpredsjednika Gvozdenovića sa šefovima misija zemalja EU u Crnoj Gori

Razgovarano o o dosadašnjim rezultatima i planovima rada Odbora, kao i o aktuelnostima u Skupštini

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstava Branimir Gvozdenović susreo se u Podgorici sa šefovima misija zemalja Evropske unije u Crnoj Gori. Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjim rezultatima i planovima rada Odbora, kao i o aktuelnostima u Skupštini Crne Gore.

Potpredsjednik Gvozdenovic istakao je da je Crna Gora do sada značajno unaprijedila izborno zakonodavstvo i dobila pozitivne ocjene od OEBS-a u vezi sa sprovedenim izborima u prethodnom periodu.

Šefovi misija zemalja EU su pozdravili produženje roka u kome Odbor treba da predloži reformska rješenja i iskazali očekivanja da se u rad Odbora u punom kapacitetu uključe sve političke strukture i da ulože dodatne napore kako bi se došlo do usaglašenih rješenja, a koja bi bila na liniji preporuka OEBS-ODIHR-a i u skladu sa preporukama iz izvještaja Evropske komisije. 

Zaključeno je da bi uspjeh rada Odbora pozitivno uticao na dalju demokratizaciju društva, i u vezi sa tim je još jednom ukazano na potrebu rada Odbora u punom kapacitetu.