petak, 09 novembar 2018 20:39

Susret potpredsjednika Gvozdenovića sa ekspertima ODIHR-a

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Branimir Gvozdenović, sastao se danas sa šefom odjeljenja za izbore ODIHR-a, Aleksandrom Šlikom, ekspertom ODIHR-a Raulom Muresanom, kao i sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Mariz Devije i Barbarom Rotovnik, savjetnicom za vladavinu prava i evropske integracije pri delegaciji EU u Crnoj Gori.

Povod sastanka je bio novoformirani Odbor za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, kojim će predsjedavati potpredsjednik Gvozdenović. Potpredsjednik Gvozdenović je upoznao sagovornike sa cjelokupnim procesom incijative i formiranja odbora, kao i modelom budućeg funkcinisanja odbora. Potpredsjednik Gvozdenović je istakao da mu je žao što pojedine partije neće uzeti učešće u radu odbora. Kad je u pitanju model rada koji će potpredsjednik Gvozdenović u svojstvu predsjedavajućeg odborom predložiti, svaki od članova Odbora će se baviti određenim konkretnim zadatkom u okviru nadležnosti Odbora, kroz rad u pododborima. Formalni pristup u radu, po riječima Potpredsjednika, biće zatupljen u svim aspektima rada odbora.

Istakavši važnost implementacije preporuka i praksi međunarodnih organizacija i institucija kao što su ODIHR i Evropska komisija, po riječima Gvozdenovića formiranje odbora koji će za cilj imati nadgradnju izbornog zakonodavstva, jedan od činilaca koji može doprinijeti bržem ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Potpredsjednik Gvozdenović je rekao da je podrška međunarodnih organizacija veoma bitna i pozvao predstavnike ODHIR-a da se uključe u rad odbora u najranijoj fazi.

Predstavnici ODHIR-a su pozdravili i podržali formiranje odbora i izrazili zadovoljstvo zbog poziva za učešće u radu odbora. Tokom sastanka, sagovornici su razmijenili dosadašnja iskustva po pitanju izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori i regionu.