utorak, 19 decembar 2017 13:09

Potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović učestvovao na 20-om sastanku strana ugovornica Barselonske konvencije u Tirani

 

’’Dok iskazujemo poštovanje za mediteransko nasljeđe i vrijednosti na kojima zasnivamo svoj današnji razvoj, moramo biti svjesni odgovornosti prema budućim generacijama. Iako razvojne modele, te aspekte očuvanja morske sredine i obalnog područja definišu brojne regionalne i nacionalne strategije, samo instrumenti integralnog upravljanja obalnim područjem omogućavaju holistički, integralni i integrisani pristup u planiranju i razvoju obalnih područja’’, istakao je potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Branimir Gvozdenović, koji je u svojstvu Ambasadora obale Mediterana govorio na 20-om sastanku strana ugovornica Barselonske konvencije, održanom u Tirani.

Dvadeseti sastanak strana ugovornica Barselonske konvencije održan je danas u Tirani. Sastanak je bio prilika za podsjećanje na značaj integralnog upravljanja obalnim područjima (ICZM) za održivi razvoj obalnih i morskih područja, eliminisanje zagađenja i dostizanje dobrog stanja životne sredine u skladu sa ekosistemskim pristupom.

Potpredsjednik Gvozdenović je istakao da ICZM doprinosi otpornosti obalnih područja na razvojne pritiske koji su naročito uzrokovani razvojem turizma i pratećim procesima urbanizacije. Naglasio je da su u regionu Mediterana ovi pritisci dodatno pojačani  uticajem klimatskih promjena, odnosno porastom nivoa mora, sušama i poplavama.

’’ICZM naša obalna područja čini produktivim, u tradicionalnim, savremenim i budućim ekonomskim razvojnim okolnostima, istovremeno pružajući podsticaj razvojnim aspiracijama lokalnih ekonomija; podstiče diverzitet obalnih područja – prioritetno kroz pozitivne efekte na diverzitet morskih i obalnih ekosistema, dok istovremeno naša obalna područja čini prepoznatljivim kroz podsticaj očuvanju kulturne baštine, arhitekture, predjela i običaja Mediterana’’, istakao je Gvozdenović.

Ukazujući na činjenicu da razvojem nove generacije nacionalnih politika integralnog upravljanja obalnim područjem, te primjenom ICZM instrumenata kroz ralizaciju CAMP programa, kojim države Mediterana odlučno potvrđuju svoju posvećenost ICZM ciljevima, Gvozdenović je naročito istakao značaj prostornog planiranja morske sredine, kao i uspostavljanje programa integrisanog praćenja stanja morske sredine.

*******

Donošenjem i primjenom Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima Mediterana Barselonske konvencije, uspostavljeni su modeli za integraciju i harmonizaciju brojnih razvojnih interesa i aspiracija.

Na taj način ICZM podstiče odgovoran odnos prema prirodnim resursima, doprinoseći obnovi i očuvanju ekosistema, kako u teritorijalnom moru, tako i u međunarodnim vodama.

Kroz integralno upravljanje ove aktivnosti koje čine okosnicu 14-tog globalnog cilja održivog razvoja, omogućavaju se da region Mediterana pruži značajan doprinos implementaciji Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj.