pdfPoslovnik Skupštine Crne Gore

Poslovnik Skupštine Crne Gore (Prečišćeni tekst), br. 00-32-1/17-1/5, EPA 229 od 20. septembar 2017. godine. (''Sl. list CG''  broj 59/17)

pdfOdluka o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore

Odluka o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore , br. 00-32-1/18-1/4 , EPA 387 od 19. marta 2018. godine. (''Sl. list CG''  broj 17/18)