petak, 25 maj 2018 11:07

Studenti i pripravnici iz Frankfurta posjetili Skupštinu

Grupa od četrnaest studenata prava i pripravnika, članova organizacije ELSA -  Frankfurt (Oder) e.V. posjetila je danas Skupštinu Crne Gore. Tokom uobičajenog obilaska zgrade crnogorskog parlamenta, predstavnici ove organizacije upoznati su sa istorijatom, nadležnostima i načinom funkcionisanja Skupštine Crne Gore.

Posjeta je organizovana u okviru projekta „Otvoreni parlament“, koji Skupština Crne Gore realizuje radi neposrednog uvida zainteresovanih građana u način funkcionisanja i rada crnogorskog parlamenta, sa posebnim akcentom na doprinos procesu obrazovanja mladih.