Crna Gora je najbolje pripremljena država Zapadnog Balkana za ulazak u Evropsku uniju, ključna je ocjena zvaničnih susreta delegacije Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za bezbjednost i odbranu Češkoj Republici.

četvrtak, 25 januar 2018 18:12

Saopštenje

Mladi parlamentarci Zapadnog Balkana razmijenili mišljenja o učešću mladih u politici

Crna Gora pohvaljena zbog napretka u sprovođenju reformske agende i sveukupnom procesu pregovora sa EU 

20. i 21. novembar 2017. godine, Brisel

Strana 11 od 15