Rim, 19-21. februar 2020. godine

Zaključeno da je saradnja državnih organa koji se bave pravima djeteta sa Predstavništvom UNICEF-a veoma kvalitetna

Održana Konferencija u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, povodom obilježavanja 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta

Odbor za ljudska prava i slobode i Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport organizuju konferenciju povodom obilježavanja 27. januara - Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

U Talinu se, od 14. do 15. januara  2020. godine, održava sastanak – dvodnevna radionica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o jačanju međuresorne saradnje interesnih strana u cilju sprečavanja nasilja nad djecom u prioritetnim zemljama.

U Talinu se, od 14. do 15. januara  2020. godine, održava sastanak – dvodnevna radionica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o jačanju međuresorne saradnje interesnih strana u cilju sprečavanja nasilja nad djecom u prioritetnim zemljama.

Talin, 14. i 15. januar 2020. godine

Strana 2 od 15