Generalni sekretari iz preko 70 parlamenata, članova Interparlamentarne unije, razmotrili  širok spektar pitanja iz domena rada skupštinskih službi

Interparlamentarna konferencija za zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku i zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku, 11. i 12. oktobar 2018. godine

Sofija, 5. oktobar 2018. godine

Strana 8 od 15