Nekadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore, Marko Matković, sahranjen je danas u Herceg Novom.

Okrugli sto je organizovan u okviru norveškog projekta koji se odnosi na jačanje integriteta u bezbjednosnim strukturama, a koji podržavaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo odbrane.

Tema - Uloga parlamenata Zapadnog Balkana u nadzoru nad mjerama za prevenciju i borbu protiv nasilnih oblika ekstremizma

Tema - Uloga parlamenata Zapadnog Balkana u nadzoru nad mjerama za prevenciju i borbu protiv nasilnih oblika ekstremizma

Poslanik prof. dr Miodrag Vuković učestvovao je na „CEI Forumu o povezanosti, energetici i saobraćaju u Trans-Jadranskom i Trans-Alpskom regionu“, koji je organizovao Senat Republike Italije i Vlada regiona Veneto, a koji je održan u sklopu aktivnosti parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative, 11. novembra u Veneciji.

Završena dvodnevna konferencija na temu „Razvoj efikasnih odnosa između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta ”, koja je održana u Ankari – Republika, 8. i 9. novembra 2016. godine

Učenici kroz diskusije, pregovore i replike razmijenili mišljenja

Uz muzički program Dan parlamentarizma obilježili i polaznici skupštinskog edukativnog programa Demokratske radionice

Zaposleni u Službi Skupštine Crne Gore, članovi/ce Sindikata, danas su dobrovoljno dali krv u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi. Akcija Sindikata Skupštine Crne Gore organizovana je sa ciljem da se pruži podrška zdravstveno najugroženijim članovima društva i osnaži princip solidarnosti i empatije u zajednici.

Strana 15 od 15