utorak, 30 jun 2020 09:57

Danas se obilježava 30. jun - Međunarodni dan parlamentarizma

Tema: „Parlamenti u vrijeme pandemije“

Danas se obilježava 30. jun - Međunarodni dan parlamentarizma, čiji je cilj isticanje uloge parlamenata u svijetu, kao neophodnog kamena temeljca demokratije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji usvojenoj 22. maja 2018. godine, izabrala je 30. jun kao datum koji se poklapa sa danom osnivanja Interparlamentarne unije (IPU), 1889. godine.

IPU je osnovana prije 131 godinu, kao prva politička multilateralna organizacija na svijetu, podstičući saradnju i dijalog između svih nacija.Interparlamentarna unija je međunarodna organizacija parlamenata suverenih država. Unija predstavlja centralnu tačku svjetskog parlamentarnog dijaloga i djeluje za mir i saradnju među ljudima, kao i za čvrsto uspostavljanje predstavničke demokratije. U tom cilju, ova međunarodna organizacija podstiče kontakte, koordinaciju i razmenu iskustava među parlamentima i parlamentarcima iz svih zemalja, razmatra pitanja od međunarodnog značaja i izražava svoje stavove o tim pitanjima kako bi se ostvarilo djelovanje parlamenata i parlamentaraca, doprinosi odbrani i promociji ljudskih prava – kao esencijalnom faktoru parlamentarne demokratije i razvoja, doprinosi boljem poznavanju rada predstavničkih institucija, kao i jačanju i razvoju njihovih sredstava djelovanja. Skupština Crne Gore je postala punopravna članica Interparlamentarne unije 2006. godine.

IPU i parlamentarna zajednica 30. juna 2020. proslavljaju treće izdanje Međunarodnog dana parlamentarizma i godišnjicu osnivanja IPU.

Pod krovnim sloganom „130 godina osnaživanja parlamentaraca“ IPU i njene članice širom svijeta su tokom protekle godine ovu prekretnicu proslavile na različite načine.

Takođe, 30. jun 2020. godine obilježiće zvanično i kraj 130. godišnjice IPU-a. To će biti prilika da IPU i njene članice istaknu poruku da su svijetu više nego ikada ranije potrebni parlamenti - da na svoje mjesto postave zakonodavstvo i budžete kako bi odgovorili na zdravstvenu i ekonomsku krizu, zaštitili ugrožene ljude, pomno proučili vladine akcije i pomogli da se nastavi bolja izgradnja nakon pandemije kovid-19.

YouTube - Parlamenti u vrijeme pandemije