Print this page
četvrtak, 25 jun 2020 16:29

Učešće poslanika na Četvrtom sastanku Upravljačkog odbora HUGEN-a

Sastanak Upravljačkog odbora Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN) održaće se putem video veze

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i poslanik Momčilo Martinović učestvovaće na Četvrtom sastanku Upravljačkog odbora Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN), koji će se održati putem video zasijedanja 26. juna 2020. godine.

Na sastanku će učestvovati predstavnici odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost iz šest država Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Kosovo, Republike Srbije i Republike Sjeverne Makedonije, koje učestvuju u projektu Vestminsterske fondacije za demokratiju „Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu“ koji se realizuje od aprila 2019. do novembra 2021. godine.

Na sastanku će biti riječi o tekućem pilot procesu post-zakonodavnog nadzora u parlamentima koji učestvuju u HUGEN mreži, uticajima pandemije kovid-19 na ovaj proces, statusu svakog od izvještaja i mogućnosti njihovog promovisanja na sjednicama nadležnih odbora. Podsjećanja radi, na predlog Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore sprovodi se post-zakonodavni nadzor za Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, dok se na predlog Odbora za rodnu ravnopravnost sprovodi post-zakonodavni nadzor za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Takođe, biće predstavljene planirane aktivnosti HUGEN mreže u periodu od septembra 2020. do septembra 2021. godine.

Učesnici će razgovarati i o načinima na koje Vestminsterska fondacija za demokratiju može da pruži podršku parlamentima koji učestvuju u HUGEN mreži, sa posebnim osvrtom na organizovanje multilateralnih/bilateralnih sastanaka i javnih/kontrolnih saslušanja.

Na samom kraju predstavnici Vestminsterske fondacije za demokratiju informisaće učesnike o statusu trenutnih proizvoda koje razvijaju, među kojima su onlajn alat za praćenje sprovođenja preporuka nacionalnih institucija za ljudska prava i istraživački rad o parlamentarnom odgovoru na kovid-19 u regionu Zapadnog Balkana.