četvrtak, 12 decembar 2019 13:44

Završena posjeta eksperata ODIHR-a u okviru reforme izbornog zakonodavstva

Razgovarano o Nacrtu zakona o izboru poslanika i odbornika sa aspekta realizacije preporuka OEBS/ODIHR-a povodom parlamentarnih izbora 2016. i predsjedničkih izbora 2018. godine

 

U okviru posjete ODIHR-a Skupštini Crne Gore, održan je sastanak sa članovima Radnog odbora 1 Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavsta.

Eksperti su se sastali i sa potpredsjednikom Skupštine Crne Gore i predsjednikom Odbora Branimirom Gvozdenovićem kako bi razgovarali o dosadašnjem učinku rada, ali i budućim koracima u pogledu reforme i realizaciji zadatih ciljeva Odbora. Osim toga, razgovarano je i o praktičnim rješenjima i usklađenosti izbornog zakona sa ostalim zakonima.

Dvodnevnu posjetu obilježio je konstruktivan dijalog članova Radnog odbora 1 sa ekspertima, predstavljen je rad i analizirane su dosadašnje aktivnosti na unapređenju izbornog zakonodavstva, kroz detaljni pregled predloženih rješenja iz Nacrta zakona i razjašnjavanje određenih dilema, posebno u odnosu na organe za sprovođenje izbora. Bilo je riječi i o konkretnim pitanjima, kao što je način izbora članova izbornih komisija, verifiikacija potpisa podrške potrebnih za registraciju izbornih lista  i rješavanje pitanja pristupa biračkim mjestima licima sa invaliditetom. U vezi sa tim, predstavljeni su primjeri dobre prakse i usklađenost predloga sa međunarodnim standardima, u cilju izrade kvalitetnih zakonskih rješenja, koji će rezultirati adekvatnom primjenom u praksi.  

Ocijenjeno je da su predložena rješenja uglavnom tehnički usklađena sa preporukama iz Izvještaja posmatračke misije, ali da implementacija tih predloga zavisi od dogovora učesnika u ovom procesu.

Delegaciju ODIHR-a činili su: Aleksandar Šlik (Alexander Shlyk), šef Direktorata za izbore, pravni ekspert Julija Šipilova (Yuliya Shypilova) i Raul Muresan, koordinator na projektu za izborne procese. Sastanak je pratio i delegirani predstavnik Misije OEBS-a u Crnoj Gori Filip Milačić.

U ime Radnog odbora 1 sastanku su prisustvovali - koordinatorka Radnog Odbora 1 Marta Šćepanović, poslanica Jovanka Laličić, kao i poslanici Boris Mugoša i Neđeljko Rudović.